1973 - 2023

Uczcijmy pamięć
Ludwiga von Misesa

w 50. rocznicę jego śmierci

Twój podpis został potwierdzony!

Dziękujemy!

Dane kontaktowe:

Dane Fundacji:

Bank (IBAN):

VWBank PL 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001
BIC/SWIFT: INGBPLPW

Bank korespondent: ING Bank Śląski S.A.